Samspill i Hof

Samspill i Hof

Publisert av Rune Johan Kokkin den 26.10.20.

Lørdag 26 september møttes 50 korpsmusikanter til samspilløvelse i Hof. Det var Hillestad Promeadeorkester som hadde invitert medlemmer fra korpsene i kommunen til å øve sammen. Det er av stor betydning at mennesker i forskjellige aldre kan møtes og utveksle erfaringer og spille sammen. Generasjons skiller blir da glemt.  Musikanter fra Holmestrand skolekorps, Sande Juniorkors, Holmestrand brass og Hillestad promenadeorkester deltok. Det ble samspill i tre grupper. Aspiranter/juniorer, skolekorps og voksenkorps.  Leder for Hillestad Promenadeorester, Rune Kokkin sier at det er hyggelig at korpsmusikere fra forskjellige korps og alle aldre kan møtes og spille sammen. Og det er fint å se at dette kan gjennomføres trygt til tross for Coronasituasjonen. Smittevern var høyt prioritert. Å holde god avstand og jevnlig desinfisering av hender og inventar var noe som ble høyt prioritert. Et slik seminar med dyktige profesjonelle instruktører koster mye. Dette lot seg bare gjennomføre med økonomisk bistand. Vi takker NOAH som valgte å støtte oss økonomisk.