Teksten nedenfor er hentet fra jubileumsberetningen 2008, og er skrevet av Svend Rønningen.

Betraktning om de første 10 år.
I kveld er vi samlet fordi, at korpset vårt nå er blitt ti.
Det er ingen alder – Metusdalem ble 999. Skal vi si at vi er kommet for å bli.
Når vi nå har det så hyggelig sammen i kveld, tør vi si at vi har god tro på oss selv.
Vi skal yte så godt vi formår i årene som kommer og går.
Musikk er en glede for de som har øre, vi gleder oss selv og for andre som gjerne vil høre.
Vårt repertoar skal være lett og forstå, Gardemusikkens nivå, det kan vi aldri oppnå.
Vi har det som hobby og legger oss på, et nivå, som alle kan nå, og forstå.
Slik lever vi lykkelig sammen i fred og i gammen med utøvere både fra Holmestrand, Våle og Drammen.
Det er ikke alltid vi spiller helt rent, men i mangel på øving så er det vel fortjent.
Ofte så låter det ganske bra, og da spør vi oss selv: hvor tar vi det fra?
Blir vi litt bedre fra år til år, hvor gode blir vi da om 100 år?
Det skal bli moro og se og oppleve det!
Grunnen til framgang , både i idrett, musikk og i sang, er øving og øving med god instruktør,
For det må vi ha. Vi hadde det vel også før, men med Elisabeth så går det så bra! HURRA!


Men hvordan startet det hele?
Jo, det var vel Anne Berit Finden som hadde på følelsen at hennes kollegaer i bystyret
helst så at Hillestad ikke burde ha eget arrangement 17. mai, men innlemmes i den
store helheten. Det ble vel hevdet at musikkorpsene i byen hadde så strengt program og at de ble så slitne, og derfor ikke kunne garantere musikk i Hillestads 17. mai tog.
Da tenkte vel Anne Berit at i Hillestad fikk de til så mye forskjellig at det måtte vel også kunne få til et eget korps.
Det var jo en dristig tanke, men hun tok kontakt med Jorunn Gustavsen og Tore Hagen.
De hadde møte på Løken og ble enige om å kontakte ”gamle musikere” for å lodde stemningen for et eventuelt korps. De første som sa seg villig til å følge opp initiativet møtte opp på Fjellhall AL årsmøte 1998. hvor Anne Berit talte varmt om å danne et korps i Hillestad.
På dette møte var foruten Ane Berit bl.a. Tore Hagen Jorunn Gustavsen, Hege Tronrud,
Marit Vestskogen og Svend Rønningen.
Her ble Andelslaget forespurt om gratis øvelseslokale, og det var det stemning for.
Dessuten var vi enige om å forespørre Ragnar Hvidsten om han kunne tenke seg å være musikalsk leder.
Anne Berit skulle innkalle til et informasjonsmøte, og Jorunn lovet å være støttespiller.

Den 4. mars 1999 ble det så holdt informasjonsmøte i Sanitetens lokaler på Fjellhall.
Her ble servert kaffe og kaker. Det ble et lystig lag og mange ideer ble lagt på bordet.
Ragnar hadde sagt seg villig til å være musikalsk leder samtidig som han skulle traktere Tuba.
En del praktiske detaljer ble diskutert, bl.a. om tilgang til noter og instrumenter.
Øvelsesdag ble satt til tirsdager fra kl. 19.00 til kl. 21.00.
Korpsets navn ble også bestemt: HILLESTAD PROMENADEORKESTER.
Her møtte12 interesserte. Første øvelse skulle holdes den 16. mars 1999.
Noen hadde instrumenter selv, resten fikk vi leie av Holmestrand og Botne skolekorps.
Til en sum av kr 1.500,- fikk vi leie: 1 bass, 1 stortromme, 1 baryton, 1 althorn,
3 klarinetter, 2 tromboner + noteklyper.

Det ble sendt søknader om økonomisk støtte til foreninger og andre.
Snø, is, kulde, jobb og småbarn gjorde sitt til at oppslutningen var heller laber den første tiden.
Et eksempel var at bare dirigenten, Tore og Svend møtte opp på øvelsen.
Allikevel øvde vi som en trio: bass, trombone og klarinett. Hvordan det låt er ikke nedskrevet noe sted, men øvelse var nødvendig for 17. mai var ikke langt unna.


En virkelig ståpåjente var Elisabeth Brekke som var meget gravid den første øvelsen, fødte en jente på sykehuset mens vi hadde den 2 øvelsen, og allerede den 3 øvelsen var hun på plass (med påske imellom) med mormor som barnevakt.
Vi måtte jo ha uniform. Det var liten tid til å bli enige om dette, men resultatet ble at vi skulle kjøpe inn gensere i blå farge og navnet i gullskrift. Lue med samme farge. Buksene skulle være i sort, og vi regnet med at alle hadde noe passende hjemme.
Nå var vi i alle fall like i tøyet, men mange av oss synes ikke at vi så noe særlig fansy ut.
For å ha et godt sosialt miljø var alle enige om at vi måtte ha en pause under øvelsen, og da ha en hyggelig prat med kaffe og sjokolade attåt.

Allerede etter et par måneder var vi blitt så kjent i kulturlandskapet at forespørsler om opptreden kom fra flere hold: Selvfølgelig først 17. mai. Det var forespørsel om å varme opp for Bukkene Bruse på Reidvintunet, varme opp Ole Paus i Holmestrand under kulturfestivalen
den 20. juni. Utegudstjeneste på Sperte den 27. juni, bygdekvinnenes marked på Hillestad skole den 28. august. Vi deltok i 4 av disse arrangementer (Ole Paus ble litt for tøft for oss).

Etter en del telefoner og kontakt med forskjellige potensielle deltakere, hvor ordet patriotisme ble framhevet kom det nå faktisk 13 til 14 stykker på øvelsene.
Disse ble grunnstammen det første året:
Johnny Langsrud, Elisabeth Brekke og Tore Hagen på trombone Leif Børre Teien baryton,
Marit Vestskogen althorn, Arild Brekke skarptromme, Stig Johansen stortromme, Ragnar Hvidsten tuba, Roar Arvidson, Hege Anita Tronrud og Svend Rønningen på klarinett.
Morten Arvidson kornett og Arne Kr. Solberg trompet.
Tone Brekke er med som kombinert barnepasser, kaffekoker og trommeslager.
Familien Brekke med sine 4 deltakere var nok limet som bidro til korpsets videre eksistens
(blandt andre).

Vi fikk støtte fra flere hold: Holmestrand og Botne BU kr 1.000,-, Hillestad sanitetsforening
Kr 500,-, Brekke sanitær kr 1.700.-,Sverre Foss kr 500,-. Likeledes tilskudd fra kommunen
med kr 6.000,-.

I året 1999 deltok vi i disse arrangementer: 17. maitog i Hillestad, oppvarming for Bukkene Bruse på Fjellhall. Arr. Ble flyttet fra Reidvintunet p.g.a. dårlig vær.
Anne Berits 50 årsdag, utegudstjenesten på Sperte ble flyttet til kirken p.g.a. været. Her serverte menighetsrådet kaffe og boller I Bygdelagets marked på Hillestad skole deltok vi med 12 utøvere. Her hadde vi laget en plakat om hvor fattige vi var , og plasserte en futteral under.
Det kom inn kr 1.331,-! 30. oktober spilte vi på Andelslagets jubileumsfest, og så var det julegateåpning i Holmestrand hvor vi fikk kr 2.500,- i honorar.
Den 2. desember hadde vi førjulskonsert i Hillestad kirke sammen med skolekorpset.
Ganske bra aktivitet det første året!!.
Musikkprogrammet vi hadde å velge mellom var allsidig, og nevnes litt hulter til bulter:
Der Sauber marsj, King-Size, Gammel jegermars, Norge i rødt hvitt og blått, Hurra for deg som… Defilermars ,Stern polka, Geburstagswaltzer, Jetzt tans Ma , Kom til den hvitmalte kirke, Ave verum Corpus, nasjonalsanger og salmer .
Hittil hadde Anne Berit vært den som ordnet mesteparten, men nå hadde vi fått både kostnader og inntekter som måtte tas vare på og Svend ble da tatt ut til å ordne alle lapper og kvitteringer og lage et regnskap, d.v.s. være kasserer.

Året 2000.
Ettermiddagstreff den 6. februar sammen med Sanitetsforeningen på Fjellhall.
Anne Berit hadde stått på , og fått lokale krefter til underholdning, og Sanitetsforeningen stod forkaffekoking, baking, pynting av lokalet, salg av kaffe og kaker, loddsalg og rydding.
Treffet ble en suksess, salen var full av mennesker som koste seg. Sanitetsforeningen ville ikke ha belønning for det de hadde gjort, og hele inntekten tilfalt korpset: Overskudd kr 10.000,-.

Et år etter første øvelse feiret vi med musikk, kaffe og kaker. Sanitetsforeningen var innbudt og fikk mye ros for sin innsats på ettermiddagstreffet.
Den 19. mars var vi innbudt av Fon Musikkorps til deres ettermiddagstreff.
På øvelsen den 28. mars fikk vi to nye medlemmer, det var Gunn Zell Hansen og Helge Høvik.
Nå var vi 16 stykker som spilte den 17. mai. To av disse var ikke medlemmer, men var til god
hjelp. Disse var Dagfinn Rustad og Håkon Gundersen.

 

17. mai 2000


25. juni spilte vi under utegudstjenesten på Sperte , så var det markedet i Hillestad, julegran-
tenning på Fjellhall, og den 18. desember egen julekonsert i Hillestad kirke.

I året 2000 var det lite orden på det formelle, men selv om vi ikke hadde verken vedtekter
eller årsmøte har følgende fungert som styre: Leder Anne Berit Finden, sekretær Hege
Tronrud, kasserer Svend Rønningen, noteforvalter Tore Hagen. Musikalsk leder har vært
Ragnar Hvidsten.

Året 2001.
Den 21. februar møtte vi opp hos Tone og ga en liten konsert på hennes 50 årsdag, og ble servert kaffe og kaker.
Den 9. mars var det bispevisitas i Botne kirke hvor biskopen talte humørfylt om spøk og alvor. Han sytes korpset hadde ”trøkk” og at det varmet godt i hans korpshjerte: Kr 1.500,- til kassa!
Ettermiddagstreff den 18. mars. Her var gjester fra Fon Musikkorps, og det var mye bra underholdning med konsert, allsang, trekkspill og foredrag. Sanitetsforeningen var som vanlig hjelpsomme med vafler, kaffe og rydding. Alle hadde med gevinster for utlodding. Lokalet var fylt til randen, og loddsalget gikk strykende. Overskudd ble hele 6.455.- kroner.
Ny mann på skarptromme: Tore Nilsen, og ny dame på althorn : Wencke Nilsen.
17. mai: Konsert ved 3 tallet på Rove kl 11.00. Medlemmer fra Holmestrand blandakor støtte oss med sang. Deretter til Hillestad kirke for avgang til toget som gikk kl 12.00.
På skolen spilte vi Ja, vi elsker og Norge i Rødt hvitt og Blått sammen med skolekorpset.
Senere på dagen hadde vi egen konsert med kjente melodier.
I juni hadde vi sommeravslutning med grilling, kaffe og kaker hos Ragnhild og Svend.
Vi har anskaffet nye skjorter, slips, regnfrakker og notemapper. Penger kommer inn og går ut.
Markedet på Hillestad skole ble en våt begivenhet, derfor måte vi spille fra senen i gymnastikksalen. Salen var fullsatt. Programmet vårt var en blanding av marsjer, valser og sanger, i alt 7 stykker som vi avspilte kl 12.00. Kl 13.30 ny konsert med de samme stykker, bare med den forskjell at nå spilte vi baklengs.
E 18 ble åpnet den 22. september og vi hadde fått spillejobb for et honorar av kr 2.000,-.
Her var mange prominente personer med statsminister og vegsjef i forgrunnen.
Vi spilte sannsynligvis bra, for det ble forlangt ekstranummer.
Nå hadde vi fått en ny musiker på klarinett, Øystein Skottvåg, og det ble hans første oppdrag offentlig sammen med oss.
Den 15. november åpnet Brekke Sanitær sin nye forretning i Stokkeliabygget, og vi var der med en liten konsert og som vanlig for oss fikk vi kaffe og kaker.
Årsavslutning med medlemsmøte og juletallerken på Bay the Way.

År 2002.
Vi er nå fra 12 – 15 spillere på øvelsene. Noen er falt fra og nye kommet til.
Spesielt i år var at vi spilte 17 mai i sentrum Holmestrand . Det var vellykket og det å spille for så mange mennesker var moro. Vi fikk vist oss fram, men selvfølgelig var det trist uten 17. mai i Hillestad.
Vi hadde 7 opptredener i 2002: Ettermiddagstreff på Fjellhall, 17. maitog i Holmestrand, Rove Sykehjem, Eldresenteret på Gullhaug, markedet i Hillestad, Julegateåpning i byen, julegradtenning i Hillestad, og julegudstjeneste i Hillestad kirke. Her spilte Arne Kr. Solberg solo sammen med organisten.
Fungerende styre var som før: leder Anne Berit, sekretær Gunn Zell Hansen (som fant ut at hun ville bytte navn til Gunn Høvik), kasserer Svend Rønningen. Nå hadde vi funnet ut å styrke ledelsen med vararepresentant Tore Eriksen, valgkomite Tone Brekke og Helge Høvik, noteforvalter Tore Hagen. Til og med revisor måtte vi ha, og det ble Arild Brekke.
Musikalsk leder Ragnar Hvidsten. Nå var omtrent halvparten av medlemmene engasjert i styringen. Nye musikere: Hilde Valset på kornett, Olav Kilane på saxofon og Einar Fauske på tuba.
År 2003.
Også i år har vi fått 3 nye musikervenner: Mona Rekstad på trompet, Ole Edvard Eger på kornett, og Arne Jensen på kornett.
Det var som vanlig ettermiddagstreff med masse underholdning og Siste utvei som gjester. Dette ga overskudd på kr 7.141,-. Ellers var de spilleoppdrag som tidligere år. Sommeravslutningen med grilling og noe ”attåt” foregikk ved Nesvangen i Hillestad.
Omsetningen øker hele tiden. Vi fikk gaver fra Sentrumsgruppa v/ Nymoen på kr 25.000,-
Likeledes fra Hillestad Bygdekvinnelag kr 10.000,-. Vi hadde spilleinntekter på kr 3.500,-, og vinlotteriet ga overskudd på kr. 3.381.-.Medlemskontingent har vært kr 200,- og det ga kr 3.150,- i kassa.
Nå hadde vi bedre råd og kjøpte/reparerte instrumenter for kr 38.580,-, uniformseffekter som nye skjorter og symboler kr 8.330,-. Dirigenten lot seg nøye med kr 3.900,-.

År 2004
Ettermiddagstreff med konsert, allsang og visesang. Gjester var Sande trekkspillklubb.
15. mars hadde vi konsert på BMB Hvidsten. Her møtte 20 stykker.
Spilling 17. mai i Hillestad og borgertoget i Holmestrand.
Sang og musikkaften på Fjellhall i samarbeide med Lallahompen i forbindelse med kulturfestivalen og som vanlig på høstmarkedet i Hillestad. Også som vanlig den tradisjonelle julegrantenningen på Fjellhall med grøt og gang rundt juletreet. Avsluttet med konsert på Rove med etterfølgende julemiddag på Brygga kafè.
Julaften i Hillestad kirke var vi tiltenkt bare noen minutter før gudstjenesten, derfor valgte vi å trekke oss.
Vi søkte NOAH Holding om støtte og fikk tildelt kr 2.000,-.
Vedtekter er utarbeidet og foreløpig vedtatt, men skal senere se på eventuelt tillegg og forandring.
I april inviterte vi medlemmer med venner til fest på Fjellhall. Vellykket arrangement som ga oss et overskudd på kr 4.000,-. Ved siden av dette var faktisk vinlotteriet den største inntekten.
Ved årets slutt var vi 23 medlemmer, noen falt fra, men heldigvis har nye kommet til.
Det ble innkjøpt nye uniformsbukser, som ble betalt av hver enkelt.
Årets overskudd kr 5.716,-. Årets styre har vært Helge Høvik som formann med Anne Berit Finden som nestleder, sekretær Gunn Høvik, kasserer Svend Rønningen, noteforvalter Tore Hagen, materialforvalter Mona Rekstad og revisor Arild Brekke. Nytt av året var valgkomite: Øystein Skottvåg og Hans Olav Bøe
Møtevirksomheten i året har foruten årsmøte den 24. februar vært holdt 3 styremøter.
Noen slutter og nye kommer til. I år er det et tilsig på 3 stykker: Det er Arild Jensen på skarptromme, Merete Dale på fløyte, og Hans Olav Bøe på baryton.

Året 2005.
Vi har meldt oss inn i musikk og kulturrådet, og Tore og Svend møtte på det første møte.
I året har det vært heller dårlig med inntekter. Vi har sendt noen søknader, men til liten nytte, bortsett fra kr 5.000,- fra kommunen. Ellers er det vinlotteriet og noen spilleinntekter.
De største kostnadene har vært kjøp av noter og instrumenter med kr 33.175,-, noe som gir et årsunderskudd på kr 17.449,-. En rik onkel savnes!
Styret har bestått av de samme som forrige år.
Vi hadde søndagstreff på Fjellhall den 13. mars med Galleberg sangkor som gjester. En fin ettermiddag som ga kr 3.991,- i overskudd. Fra Fon Hornmusikk var vi invitert til søndagstreff, spilte den 17. mai på Rove, barnetoget i Hillestad og borgertoget i Holmestrand.
Under kulturfestivalen spilte vi ved galleriet hos Ragnhild Rønningen, og under blomstertoget fra Dulpen. Det var en ynkelig affære fordi det møtte kun noen få. Fy!
Det var sommeravslutning på Løkensetra hos Anne Berit, med dårlig vær og koselig prat, spilling og grilling.
3. sept. var det som vanlig spilling på høstmarkedet i Hillestad, og den 4. nov. ble årets høydepunkt, vår egen høstfest på Botnestua, arrangert. En fin kveld med latter og moro. Stor takk til festkomiteen Øystein og Hans Olav.
Vi deltok i Gladgjengens tirsdagstreff på Fjellborg i Våle. Gladgjengen og vi hadde konsert
sammen med Hvalkjeften fra Sandefjord.
Vi deltok i julegateåpningen i Holmestrand, juletretenning på Fjellhall.
13. des. hadde vi julemiddag på Brygga Cafe. Spilling på sykehjemmet den 20. des., og avsluttet året med konsert under julegudstjenesten i Hillestad kirke.
I styret har det ikke vært noen endring (dette er vel ikke bra—eller?).
Ny dame på skarptromme er Gunn Ellinor Hotvedt. Ny på tuba: Elna Merete Kruse.

Året 2006
Medlemstallet er stabilt, øvelsene fortsetter på Fjellhall, husleia betales ved at vi stiller på dugnad.
Inntekten i år var totalt kr 40.191,-. Vinlotteri kr 7.529.-, medl. kontingent kr 6.600,-, spilleinntekter kr 8.500,-, tilskudd fra kommunen kr 10.000,- og overskudd arrangement kr 7.562,-.
De største kostnadene var uniformer med kr 11.750,-, overskuddet ble da kr 8.860,-.
Brukte uniformer ble kjøpt fra Strømsgodset musikkorps for kr. 18.750.-. Egenandelen var kr 500,- pr. stk.
Foruten årsmøtet ble det holdt 3 styremøter.
Søndagstreffet med brødrene Baccus ga kr 7562,- i overskudd.
29. april overrasket vi Ragnar på hans 70 årsdag. 17. mai var det vanlig program med spilling på Rove om morgenen, barnetoget i Hillestad og borgertoget i byen.
I juni hadde vi 3 oppdrag: Åpning av terrassen på Grendehust i Hagemann . Meget høytidelig åpning med klipping av snor og taler som om det dreide seg om et storbygg.
Så var det under kulturfestivalen, først åpning av maleriutstillingen hos Ragnhild, så var det Duunstevnet og til slutt spilling i Langgata. 1. sept. overrasket Helge Gunn med promenadeorkesterkonsert på hytta deres i Siljan. Dette kostet han kr 1000,-.
Høstmarkedet i Hillestad som vanlig, julegrantenning i byen, hvor vi brukte lastebil i stedet for å gå. Kvaliteten på musikken ble da mye bedre. Julegrantenning med nissegrøt på Fjellhall, og siste konsert dette året var julaften i Hillestad kirke.
Den 11. november hadde vi hyggefest på Botnestua med god stemning, sang, vitser god mat og godt drikke. Ragnhild og Svend gav korpset egenkomponert og selvlaget fane. Offentlig overrekkelse vil skje på Hillestad skole den 17. mai.
Ingen endring i styre og stell.År 2007.
Vi har fått 2 nye medlemmer som spiller klarinett: Inger Helene Fagerland og hennes bror
Fred Tore Henriksen. Bra!
Ragnar valgte dessverre å slutte p.g.a. sykdom, men vi var utrolig heldige som fikk ”kapret” Elisabeth Skoglund som dirigent. Det fungerer veldig fint.
Årets høydepunkt var overrekkelsen av fanen med tale av ordføreren og mye publikum tilstede den 17. mai.
Vi har hatt årsmøte, 2 fellesmøter og 3 styremøter.
Aktiviteter: 20. januar spilling på Tores 60 årsdag på Fjellhall, søndagstreff med besøk av VÅRakoret og trekkspill av Finden & Co.
Den 28. og 29. april hadde vi loppemarked sammen med husstyret på Fjellhall. Det var morsomt, slitsomt, lærerikt og inntektsbringende. 30. mai var det dugnad ute og inne på Fjellhall.
17. mai spilte vi på Rove, Botne Eldresenter, barnetoget i Hillestad og borgertoget.
Så var det under kulturuka hos Rønningen på åpningen av maleriutstilling.
Årets sommeravslutning regna bort.
Spilling på markedet i Hillestad med mye folk tilstede.
Festen vår på Fjellhall den 10. november ble like vellykket som før. Ros til festkomiteen. 21. desember var det julegateåpning i Holmestrand hvor vi spilte fra lasteplanen på bilen til Ole Martin Haug, og den 9. desember julegrantenning på Fjellhall med pepperkaker og nissegrøt.
Helge var 60 år den 15. desember og der møtte vi opp og gav en liten konsert med etterfølgende servering. Den 18. desember spilte vi på Rove. Etterpå var det julemiddag som avslutning.
Julaften var det som vanlig konsert i kirken.
Ganske travelt hele året, særlig i desember, men vi elsker å opptre!
Musikalsk leder har vært Ragnar Hvidsten og Elisabeth Skoglund.
Styreleder Mona Rekstad, nestleder Anne Berit Finden, sekretær Gunn Høvik, kasserer Svend Rønningen, noteforvalter Tore Hagen, materialforvalter og vara Einar Fauske, revisor Arild Brekke, valgkomite Øystein Skottvåg og Hans Olav Bøe og noteutvalg Elisabet Skoglund, Olav Kilane og Hilde Valset.
Nå føler vi oss som et skikkelig korps med nye uniformer, marskalkstav og fane.
Regnskapet viste et overskudd på kr 45.051,-. Vår del av loppemarkedet som var 50 % av overskuddet ble kr 29.335,-. Det var et skikkelig økonomisk løft. Ellers gav overskudd på arrangementer kr 10.019,-, gaver kr 5.000,-, vinlotteri kr 6.771,-, tilskudd fra kommunen kr 5.000.-, spilleinntekter kr 6.000,-, medlemskontingent kr 5.400,-.
De største kostnadene var dirigentlønn og uniformer.

År 2008.
Årsmøte den 12. februar var 13 tilstede. Mona Rekstad åpnet møte som valgte Einar Fauske til ordstyrer. Dette greide han veldig fint og fikk Gunn til å lese årsberetning og Svend til å referere regnskapet for 2007. Revisor hadde ingen anmerkninger til regnskapet og begge deler ble godtatt av forsamlingen.
Det var kommet inn forslag om at dirigentlønn burde heves fra kr 300,- til 400,- pr gang, og det ble vedtatt. Kontingenten ble vedtatt enstemmig til kr 400,- pr. år.
Øystein Skottvåg ledet styrevalget og følgende ble valgt:
Leder Mona Rekstad. Etter benkeforslag ble Wenche Nilsen valgt til nestleder. Dette fordi det var mer praktisk å kunne holde styremøter før øvelsene.
Sekretær Gunn Høvik, noteforvalter Tore Hagen, valgkomite Hans Olav Bøe.
Kasserer var ikke på valg, ei heller materialforvalter og revisor.

Det ble diskutert hvordan vi skulle feire 10 års jubileet. Vi burde arrangere tur til ett eller annet sted med varighet 2 – 3 dager. Likeledes å holde en jubileumskonsert med etterfølgende jubileumsmiddag for medlemmer, og innby tidligere medlemmer, ordfører, kultursjef og venner.
Til hovedkomite ble valgt Helge Høvik, Olav Kilane og Svend Rønningen. Til festkomite:
Øystein Skottvåg, Gunn Ellinor Hotvedt og Hans Olav Bøe.
Hittil i år har hatt de tradisjonelle konserter, 17. mai, kulturuken hos Ragnhild under åpningen av maleriutstillingen, og Hillestadmarkedet. Likeledes på Biorama sammen med HUK.
Vi deltok også i Biorama aids, sammen med mange andre til inntekt for vedlikehold av Biorama.
Alle synes øvelsene er så berikende og hyggelige at vi bestemte oss for å starte øvelsen kl 18.30 i stedet for kl 19.00.
Det har gledet oss stort at vi har fått 3 nye medlemmer i år. Det var Hege Marie Eng på althorn og Lene Strande på baryton som begge er meget dyktige musikere. At Merete Kruse på bass også er tilbake etter permisjon gjør at korpset nå låter mye bedre.
At vi også har fått tilbake Merete Dale på fløyte og Rune Kokkin ny på trompet gjør at vi nå føler at det med god øvelse og instruksjon kan bli et velklingende korps.
Første del av 10 års feiringen ble tur til København hvor vi spilte i Amalienborgparken og Sjømannskirken.

 

Jubileumsberetning skrevet av Arve Tomt til 20 års jubileum 10 november 2018:

Beretningen om de første 10 årene er grundig og innholdsrik, denne forteller om medlemmer, aktiviteter og begivenheter i Hillestad Promenadeorkester siden starten. Historien om utviklingen av antall medlemmer, våre tradisjonelle aktiviteter, oppdrag, opplevelser og virke er i denne jubileums-beretningen oppsummert i et 20 års perspektiv

 

Medlem utvikling

Blant initiativ takerne i 1998 for å etablere et orkester i bygda var Anne Berit Finden, Svend Rønningen og Tore Hagen, alle tre senere utnevnt til Æresmedlemmer. Svend er ikke lengre blant oss, men Tore er fortsatt aktivt medlem. Tilveksten av medlemmer som fortsatt er aktive er imponerende

1999 – Arne Kristian, Gunn Elisabeth og Helge                    2001 – Wenche N og Øystein

2002 – Hilde og Olav                                                             2003 – Ole Edvard

2004 – Hans Olav og Merete                                                 2005 – Gunn Ellinor

2008 – Hege Marie Konstanse, Lene og Rune                      2011 – Anita B, Anita S, og Arve

2012 – Hege Benedikte og Jan Roger                                   2013 – Kristin, Oddvar og Ulf

2014 – Anne Elisabeth, Frank-Åge og Tor                             2015 – Tone Lisbeth         Og Wenche Horn ble dirigenten vår

2016 – Jan Egil og Tone Merete                                            2017 – Beate, Reidun og Toril

2018 – Elin, Tom-Erik og Kenneth                                                                                   Totalt er vi nå 35 voksne medlemmer

17 mai år 2000 :

 

Historien (gamle permer/årsberetninger) viser at i tillegg til nåværende aktive medlemmer har nesten 50 personer vært innom som medlemmer eller gjeste-musikanter gjennom disse 20 årene! Det eldste regnskapet funnet i arkivet gjelder år 2000 – Inntektene fra medlems-kontingenten utgjorde 200 kr. På en øvelse i 1999 var kun to musikanter til stede (gjett hvem) og dirigenten Ragnar, men spilling ble det. Det yngste medlemmet er 19 og det eldste er 81 år nå og gjennomsnittlig er medlemmene i sitt 56. år. Fra i år har vi også 3 medlemmer fra skolekorpset som øver med oss.

Jubileumsturen, Korpset spiller konsert i Struga, Makedonia oktober  2018 

 

 

Musikalsk utvikling

Vi mener jo selv at vi har hatt en jevn og god utvikling over flere år. Repertoaret holder vi på et nivå som gjenspeiles i historien fortalt for 10 år siden. En tekststrofe i vår egen-komponerte marsj «Promenaden i gata» sier «… vårt mål er å spre ut litt glede …», og vi tror vi har lykkes med det. Antallet musikanter gjør nok også sitt til at publikum opplever oss bedre nå enn ved forrige jubileum, tilbakemeldinger etter konserter tyder på det

 


Wenche Horn, vår dirigent i jubileumsåret 2018

 

Miljø

Det sosiale er høyt prioritert, faktisk nedfelt i vedtektene våre, og vi er en stor vennegjeng som også finner på aktiviteter sammen utenom øvelser og konserter. Bygdehuset Fjellhall har hatt en uvurderlig betydning for Promenadeorkesteret i alle år. Tilhørigheten vår til bygda og huset gjør dette til det gode og trygge «hjemmet vårt». Kaffepausen er fortsatt like viktig og vinlotteriet gir et fint tilskudd på bank kontoen

 

Aktiviteter og oppdrag

For å illustrere hva vi har gjort mest gjennom tiden har vi laget følgende tabell (lista er lang under disse «15 på topp»):

AKTIVITET

ÅR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT

 

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

NASJONALDAGEN - 17 - MAI

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Hillestadmarkedet

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

Korpstreff

 

1

1

1

2

2

1

2

3

4

17

Ettermiddagstreff

 

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

16

Julegudstjeneste

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Bursdag spilling

 

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

14

Julegran tenning

 

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Julekonsert

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

14

Kulturfestivalen - Åpning Kunstutstilling

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Sommeravslutning

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

NOAH - Åpen dag

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Julebord

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Den Lille Promenader konsert

 

4

1

3

8

Julegateåpning

 

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Korpstur

 

1

1

1

1

1

1

1

1

8

 

Flere av disse er inntekt-bringende faste spilleoppdrag. Den første store korpsturen gikk til København i 2008 som en del av 10-års jubileet, men fra 2010 økte reisefeberen betraktelig – og utlandet lokket

 

Korpsturer siste 10 år

2010 - Ballangen

2012 - Callella Spania sammen med Ballangen Musikkforening

2013 - Telemark-kanalen med M/S Victoria og Norsjø hotell

2014 - Limone del sul Gardasjøen Italia

2015 - Wien Østerrike

2016 - Szczecin Polen

2018 - Makedonia – Struga ved Ohrid sjøen – 20-års jubileum – med 38 personer i reisefølget

 

Tilhørighet til Korpsnett Norge og administrativ utvikling

Korpsnett Norge har vært vår moder-organisasjon i noen år. Medlemskapet her har gitt oss tilgang til nyutviklede digitale skybaserte IT-løsninger for å støtte administrasjon og styrets drift av Promenadeorkesteret.

De fleste funksjonene er nå tatt i bruk, og gir oss glimrende løsninger for blant annet flere arkiv, kommunikasjon (både via epost og sms med medlemmene), fakturering og regnskap. Nå tilbyr vi for eksempel faktura direkte i mottakers nettbank, og når faktura er betalt blir det automatisk generert bilag i regnskapet (jubileumsgave til en kasserer…). Vi fikk tilskudd fra Korpsnett i forbindelse med Musikkorpsenes år 2018, til å arrangere seminaret med de andre korpsene i kommunen og gleden av å kunne utføre en dugnad for dem i sommer. Denne ga oss et hyggelig tilskudd til kontoen og vi takker for et utmerket samarbeid!     

 

Jubileumsåret 2018

I tillegg til nevnte korpstur til Makedonia består programmet for jubileumsåret av disse arrangementene

Nyttårskonsert - Hillestad kirke - 14. januar

Familiedag - Reidvintunet - 26. mai

Kulturfestivalen - Parade og fest-konsert – Havnegata/Brygga - 9. juni

Seminar Spill sammen - 7 korps - Hof Kulturhus – 20-21. oktober

Jubileumsfeiring - Konsert og middag - Fjellhall - 10. november

Førjulskonsert - Y-kirken - 1. desember

Førjulskonsert – Hillestad Kirke - 11. desember

Julespilling – Holmestrand jernbanestasjon – 18. desember

Konsert før gudstjenesten - Hillestad Kirke – 24. desember

 

Dette året har vel vært det travleste noen gang. I tillegg til arrangementene nevnt over inneholder kalenderen mange aktiviteter. Noen er obligatoriske, som Års-, styre-, medlems-møter, Øvelser, 17. mai, Korpstreff, Åpen dag på Langøya og Hillestadmarkedet på Reidvintunet. Og disse som følger er nye for året (noen av de blir vel engangs-foreteelser): Styreseminar, Dugnad for Fjellhall-styret, Åpning av Jernbanemuseet på Reidvintunet, Konsert for Kronprinsparet, Planleggingsmøter og rigging for arrangementer og ekstraøvelser/seminar før konserter.    

Omfattende arbeid, til sammen et betydelig antall ukeverk (kanskje flere årsverk) og betydelig innsats fra alle medlemmene har gjort at arrangementene har vært svært vellykket. Mange av medlemmenes respektive har også bidratt i stor grad. Vi tror også at vi gjennom året har klart å skaffe oss et større publikum og betydelig goodwill. Styret retter veldig stor takk til alle!  

 

Om framtida

For 20 år siden spurte «grunnleggerne» seg: Er det liv laga for et korps i Hillestad? Dette må vel være grundig besvart nå. Promenadeorkesteret har etablert seg som et levedyktig korps, og vi har blitt en viktig og etterspurt bidragsyter i det lokale kulturlivet! Ikke bare i Hillestad, men hele kommunen.

Hof ble fra siste årsskifte innlemmet i Holmestrand kommune og fra årsskiftet 2019/2020 blir Sande også med. Hva passet da bedre enn å gjennomføre helgeseminaret «Spill sammen» med avslutningskonsert i Hof kulturhus 20-21. oktober, med alle 7 korpsene i den nye «storkommunen» - som en start på framtida for den kjære hobbyen vår!

Og som det også ble sagt for 10 år siden: «Det skal bli moro å se og oppleve det!»

Vi er stolte over de første 20, og ønsker alle lykke til med feiringen og årene foran oss!