Hillestad Promenadeorkester er medlem av Korpsnett Norge.
Det betyr at korpset samtidig er medlem i Norsk Musikkråd og Frivillighet Norge.

Vi er en glad gjeng som prioriterer det sosiale foran det musikalske.
Det skal være en lav terskel for å være med hos oss. 
Allikevel ønsker vi å låte bra! Vi har hevet oss betraktelig musikalsk de siste årene.
En stor del av æren for det skyldes vår hyggelige og meget dyktige dirigent, Bjarte Klepp Riseng.

Vil du spille sammen med oss?

Vi øver hver tirsdag kl 18.30 til 21.00 på Fjellhall i Hillestad.