VEDTEKTER FOR HILLESTAD PROMENADEORKESTER

Vedtatt og sist endret: Årsmøtet 25. februar 2020

    

 

Du kan åpne og se gjeldene vedtekter ved å åpne dette dokumentet: