Tom-Erik style=

Tom-Erik

Varamedlem
Helge Høvik style=

Helge Høvik

Matrialforvalter
Linda-Katrin Isaksen style=

Linda-Katrin Isaksen

Korpsleder
Rune Johan Kokkin style=

Rune Johan Kokkin

Leder
Toril style=

Toril

Nestleder
Arne Kristian style=

Arne Kristian

Sekretær
Arve Tomt style=

Arve Tomt

Kasserer
Tor Rusånes style=

Tor Rusånes

Varamedlem2