Korpsnett Norge

Korpsnett Norge

Publisert av Rune Kokkin den 28.02.17. Oppdatert 27.05.17.
KorpsnettNorge er en medlemsorganisasjon for musikkorps og andre musikkensembler åpen for alle.
Organisasjonen vokser og har nå passert 2800 medlemmer over hele landet fordelt på over 100
lokallag, både barn og voksne.

Korpsnett er en nettverksbasert organisasjon. Det betyr at de ikke bruker korpsenes penger på å
bygge opp en kostbar administrasjon, men samarbeider bevisst med Musikkrådene, Frivillighet
Norge og LNU (Landsrådet- for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). 

Korpsnett  har det korpsene trenger - hverken mer eller mindre: medlemsservice, forsikring, Tonoavtale,
Kopinoravtale. Medlemmene kan søke Frifond, voksenopplæringsmidler, instrumentfond
og mva-kompensasjon. Korpsnett er ubyråkratisk, rimelig og enkel å forholde seg til.

Korpsnett har en visjon om at alle barn skal få mulighet til å lære å spille og at alle lokalmiljø skal ha et skolekorps.