Korpstur 2020

Korpstur 2020

Publisert av Rune Johan Kokkin den 02.11.19.

Denne gangen gjør vi det litt annerledes enn tidligere: Dere bestiller og kjøper selv flybilletter. De med store instrumenter får refundert kostnaden for en ekstra koffert fra turens fellesomkostninger.

 

Vi bor på Hotel Intenacional.  Hotell med fullpensjon vil koste ca. 2500 kr. Pr person. Felleskostnader vil blant annet være flytransport av store instrumenter og buss i Spania. Vi tror dette vil utgjøre omtrent 500 til 1000 kr.  Etter hjemkomst vil vi legge fram detaljert regnskap, og fakturere den enkelte for sin  andel av felleskostnader og hotell. 

 

Det lønner seg å bestille flybilletter så fort som mulig (Til Barcelona). Gjerne nå.  Det vil bli dyrere dess lengre man venter.  Hvis noen ønsker hjelp til å bestille flybilletter, så bistår Rune med dette.

Angående hjemreisedag:

Det er fritt opp til den enkelte om de vil  dra hjem tidligere, eller vil dra hjem senere.

 

Vi anbefaler at dere velger Norwegian med avreise Lørdag kl. 12:05 og retur Fredag kl. 13:05.

Det vil bli felles buss fra Barcelona lørdag ca. kl. 16:30

 

Hvis det er mange som velger disse avgangene,  kan vi ordne med fellestransport til og fra Gardermoen.

Det er fint om du gir beskjed om at du deltar på korpsturen umiddelbart etter at du har kjøpt flybilletter. Og gir beskjed om når tid du ankommer Barcelona og når du reiser hjem.

Hvis du har et stort instrument, kan du legge med kvittering der det fremgår hva en ekstrakoffert kostet.

 

Send  info til e-post:   korpstur2020@hpo.no

Hvis noe er uklart, ta kontakt med Rune eller Helge.